Certificatie programma

Het International Lean Certification programma heeft drie niveaus: Certified Green Belt in Lean (CGBL), Certified Black Belt in Lean (CBBL), Certified Champion in Lean (CChL).
A. Certified Green Belt in Lean (CGBL)

Het Green Belt niveau focust op de fundamenten van Lean strategie. In deze module wordt de oorsprong van Lean behandeld, de basis terminologie en enkele initiële tools en technieken om verbetering in een bedrijf in te voeren. Ook wordt een introductie tot project management gegeven, gezien bijna alle verbeteringsinitiatieven in de vorm van projecten zullen plaatsvinden. 

De volgende tabel kan als richtlijn gebruikt worden:

Deelonderdeel percentage examen

 • Algemene introductie 10%
 • Lean Principes  70%
 • Improvement Management  20%
   

B. Certified Black Belt in Lean (CBBL)

Het Black Belt niveau focust op de toepassing van tools en technieken van de Lean strategie. In deze module wordt de praktische zijde van Lean behandeld, alsook de stappen die ondernomen kunnen worden om van de huidige staat tot een toekomstige staat in verschillende omgevingen te komen, en technieken om een goede betrouwbaarheid van materialen te behouden in een bedrijf. Het deel omtrent Improvement management wordt verdiept. Inzake project management wordt er specifiek één project ontrold met een introductie tot Lean accounting en menselijke factoren op groepsniveau. 

Volgende tabel kan als richtlijn gebruikt worden:

Deelonderdeel percentage examen:

 • Introduction Recap VSM 5%
 • From current to future state  60%
 • Improvement Management  35%
   

C. Certified Champion in Lean (CChL)

De Lean Champion zou moeten functioneren op het hoogste niveau in een bedrijf of groep bedrijven. Dit Champion niveau behandelt voornamelijk strategische vraagstukken. De Champion hoort neit de "Master Black Belt" te zijn, maar de persoon die voorbij het Lean programma kan kijken, erop bouwen, het passen in de bedrijfsstructuur en -cultuur en verschillende betrokken projecten behandelen. 

Volgende tabel kan als richtlijn gebruikt worden: 

Deelonderdeel percentage examen:

 • Strategic Management  40%
 • Improvement Management  20%
 • Change & Sustainability  40%