The Fresh Connection

Doel: Een globale visie op het beheer van uw onderneming

 "The Fresh Connection" is een fantastisch “serious gaming” tool die een effectieve opleiding mogelijk maakt door het uitoefenen van verschillende rollen in de supply chain.

Voor een publiek van verschillende achtergronden zorgt de toegankelijkheid ervan voor een bewustzijn van de dwingende kwesties zoals gezamenlijk werk, het verstrekken van informatie en afstemming van alle diensten met de algmene strategie van het bedrijf. Het opent wegen voor reflectie over de dagelijkse, “gewone” praktijken en maakt het mogelijk van “silo management” methoden

Ontdek hoe, door in onderling overleg te treden met de verschillende schakels in de waardeketen , we de financiële prestaties van een bedrijf aanzienlijk kunnen verbeteren .

Jean-Christophe KORAL is, als Certified Trainer, verantwoordelijk  voor deze opleiding.