Demand-Driven MRP

Demand-Driven MRP: van “Push and Promote” naar “Position and Pull” – de revolutie van de planning en uitvoering van de toeleveringsketen.

Het probleem met traditionele planningsystemen

De traditionele planning- en controlesystemen voor materiaalinkoop (ERP/MRP- en DRP-systemen) zijn systemen die gebruik maken van gedetailleerde voorspellingen om de nodige materialen aan te schaffen en om productieorders via het productie- en distributiesysteem door te sturen tot aan de consumptie. Dit systeem wordt “Push and Promote” genoemd. Deze erfenisregels en –systemen veroorzaken veel onenigheid en geschipper onder en tussen fabrikanten in de steeds complexere en vluchtigere toeleveringsketens van vandaag. De meeste Purchasing en Materials Managers hebben het gevoel dat wat ze ook doen, ze nooit de juiste keuzes kunnen maken. Het tekort aan essentiële items moet weggewerkt worden, terwijl de stockvoorraden drastisch verminderd en export-gerelateerde uitgaven geminimaliseerd moeten worden. In het huidige economische klimaat is dit conflict acuter dan ooit. Helaas zijn de meeste programma’s die momenteel gebruikt worden ontoereikend om dit conflict doeltreffend op te lossen, rekening houdend met de toenemende verandering en variabiliteit van vraag en aanbod. Leer meer over de tekortkomingen van systemen als MRP en kanbans en over het conflict tussen de systemen zelf door deze veranderingen en variabiliteit. Ontdek een nieuwe en innoverende vraaggestuurde aanpak dat de relevante en zinvolle aspecten van systemen als MRP en kanbans combineert met innovatieve planning- en uitvoeringstechnieken om zowel het traditionele planningspersoneel als de voorstanders van Lean tevreden te stellen.

Wat is Demand-Driven MRP?

Demand-driven Material Requirements Planning is een innovatieve formele planningsmethodologie dat middelen, bedrijfskapitaal en het plannen en uitvoeren van de toeleveringsketen verenigt met de reële vraag. Via innovatieve en intuïtieve methodes en fundamentele veranderingen in de planning maakt DDMRP een einde aan het geschipper en verhoogt het ingrijpend de doeltreffendheid van de planningsorganisatie van een bedrijf.

De vijf onderdelen van DDMRP zijn:

  1. Strategic Inventory Positioning
  2. Buffer Profiles en Level Determination
  3. Dynamic Buffers
  4. Demand Driven Planning
  5. Highly Visible and Collaborative Execution

Voor meer informatie over de methodologie, ga naar www.demanddrivenmrp.com.

 

Vragen en antwoorden

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor de Directors of Supply Chain van de Business Process VP, Demand Planners, Business Operation Planners, ervaren coördinatoren, met andere woorden: voor iedereen die actief is in Supply Chain. De methodologie is uiterst intuïtief, maar concretiseert die “intuïtie” met cijfers en maakt bewezen controlemechanismen mogelijk.

Wat maakt DDMRP zo anders dan bv. de APICS opleidingsmodules?

DDMRP is een allesomvattende methodologie die vele elementen van APICS omvat. Beschouw het als een vervolgopleiding waarin u leert omgaan met de problemen van vele operationele (ouderwetse) MRP-systemen. Het systeem houdt ook rekening met de dynamische marktomstandigheden en verschaft concrete en gebruiksklare middelen in het proces, ongeacht het IT-ondersteuningssysteem.

Ik heb een APICS-opleiding gevolgd. Welke meerwaarde geeft een vervolgopleiding?

De APICS-opleiding is een goede en solide basis in Material Management en Operational Principles. De DDMRP-opleiding, waarmee u het officiële diploma Certified Demand Driven Planner, dat door ISCEA erkend, is kunt behalen, kan beschouwd worden als een vervolgopleiding. Alle termen en acroniemen die gebruikt worden komen overeen met die in de APICS-opleidingsmodules. U hoeft echter geen certificaat van APICS te hebben om de opleiding te volgen. De meesten die actief zijn in Supply Chain begrijpen de methodologie.

Voor welke bedrijfstaken wordt deze methodologie best gebruikt?

Source: DDMRP is een allesomvattende manier om “calling off”-schema’s te creëren die perfect door de coördinatoren beheerd kunnen worden. Die kunt u samen met uw (belangrijkste) leveranciers opstellen.

Make: De stuklijst kan concrete “buffers” bevatten en verkorte leveringstijden.

Deliver: Dankzij de methodologie kan het Delivery Network geoptimaliseerd worden.

Welke productieprocessen halen het meeste voordeel uit de DDMRP-methodologie?

Discrete Manufacturing, Batch Type Processing, Assembly Lines, Value Added Logistics (VAL), en tot op zekere hoogte volcontinue productieprocessen.

Welke voordelen heeft een implementatie voor een bedrijf of proces?

Kortere leveringstijden, verhoogde (consumenten)tevredenheid, hogere ROI en in de meeste gevallen een hogere rotatiesnelheid van de voorraden (d.w.z. kleinere stockvoorraden). Daarom heeft een implementatie een positief effect op de financiële winst van een bedrijf.

 

Het Demand Driven Institute (DDI) werd gesticht door Carol Ptak en Chad Smith, medeauteurs van Material Requirements Planning, Third Revised Edition van Orlicky. Ze wilden de vraaggestuurde strategie en tactieken in de industrie uitbreiden en verder ontwikkelen.