End-to-end SC programma's

Bij CIMCIL vindt u alles wat u nodig heeft op vlak van operations en toeleveringsketen bekwaamheidseisen en dit in alle verschillende stages, van begin tot einde, van uw toeleveringsketen.

Een toeleveringsketen is een systeem van organisaties, mensen, activiteiten, informatie en middelen die een schakel vormen in het proces om een product of dienst van leverancier naar klant te krijgen. Als activiteit transformeren toeleveringsketens natuurlijke bronmaterialen, grondstoffen en componenten naar afgewerkte producten die bij de klant worden afgeleverd. Bij ingewikkelde toeleveringsketensystemen kunnen reeds gebruikte producten de toeleveringsketen terug binnenkomen op een moment waar de restwaarde nog recycleerbaar is. Toeleveringsketens zijn verbonden aan waardeketens (Wikipedia).

Toeleveringsketenmanagement bestaat uit de planning en het beheer van alle activiteiten die deel uitmaken van sourcing en inkoop, conversie en alle logistieke management activiteiten. Als belangrijk onderdeel omvat het ook de coördinatie en samenwerking tussen channel partners. Dit kunnen  leveranciers, tussenpersonen, 3e partij dienstverleners en klanten zijn. In essentie integreert toeleveringsketenmanagement het beheer van vraag en aanbod binnen bedrijven en over bedrijven heen. Het is een geïntegreerde functie met als voornaamste verantwoordelijkheid het koppelen van grote bedrijfsfuncties en -processen aan coherente en goed presterende bedrijfsmodellen binnen bedrijven en over bedrijven heen. Toeleveringsketenmanagement omvat alle logistieke management activiteiten die hierboven vermeld staan alsook de productieactiviteiten. Daarbovenop coördineert het processen en activiteiten in marketing, sales, product design, financiën en informatietechnologie.

Competenties opbouwen om alles wat hierboven omschreven staat uit te voeren, vraagt een diepere kennis van alle vermelde elementen. CIMCIL biedt een end-to-end portfolio aan om aan alle noden in de keten te voldoen. APICS en SCC zijn het meest noodzakelijk, maar ook inkoop, sourcing, vraagprognose, voorspellingen vereisen specifieke kennis om aan de noden van uw toeleveringsketen te voldoen. Wij zullen u begeleiden in de selectie van de juiste aanbiedingen en aanbieders in deze complexe omgeving.

En als u nog een bepaalde opleiding mist, vertel het ons zeker…