CPEM

Certified Professional Engineering Management (CPEM) is ontwikkeld voor ervaren technical managers die bevestiging voor hun skills en ervaring wensen met een professionele certificatie.

Om deze certificatie te bekomen, dient u voor het examen te slagen. Dit examen bestaat uit 200 meerkeuzevragen, met een examentijd van 2 uur. Een finale score van 70% leidt ertoe dat u geslaagd bent. 

Wanneer u minder dan 70% op het examen behaald, is het u toegestaan het examen opnieuw af te leggen binnen 90 dagen. Na deze 90 dagen dient u zich opnieuw aan te melden en de examentoeslag te betalen. Nadat u een tweede keer niet slaagt voor het examen dient u 6 maanden te wachten vooraleer u het opnieuw kan afleggen. 

Certificatie is drie jaar geldig.