SCOR

De ASCM Supply Chain Council is ontstaan als gevolg van een fusie in 2014 tussen APICS en de Supply Chain Council (SCC).

De ASCM Supply Chain Council (SCC) onderhoudt het Supply Chain Operations Reference (SCOR®) -model, het meest algemeen aanvaarde kader van de supply chain management gemeenschap om supply chain activiteiten en prestaties te evalueren en te vergelijken. Dit model is uniek omdat het bedrijfsprocessen, prestatiecijfers, praktijken en menselijke vaardigheden in één structuur samenbrengt. Het is hiërarchisch van aard, interactief en onderling verbonden.

De ASCM Supply Chain Council (SCC) onderhoudt het Supply Chain Operations Reference (SCOR®) -model, het meest algemeen aanvaarde kader van de supply chain management gemeenschap om supply chain activiteiten en prestaties te evalueren en te vergelijken. Dit model is uniek omdat het bedrijfsprocessen, prestatiecijfers, praktijken en menselijke vaardigheden in één structuur samenbrengt. Het is hiërarchisch van aard, interactief en onderling verbonden.

SCOR = Het meest gereguleerde framework in de toeleveringsketen!

 • Verhoog de snelheid van systeemimplementaties
 • Verbeter bedrijfsflexibiliteit
 • Versnel de effectiviteit van bedrijfsprocessen
 • Verbeter de voorraadrotatie
 • Ondersteunen van organisatorische leerdoelen
 • Verbeteren van de algehele operationele prestaties

SCOR Professional (SCOR-P) training

SCOR Professional (SCOR-P) training biedt een diepgaand begrip van de laatste versie van het Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, algemeen erkend als het wereldwijde model voor supply chain efficiency. Deelnemers leren hoe het SCOR-model toe te passen, hoe SCOR-metrieken te gebruiken en te interpreteren, en hoe een typisch SCOR-project te organiseren.

De SCOR-P training introduceert deelnemers in de volledige reikwijdte en inhoud van het SCOR-model. Deelnemers leren de belangrijkste procescomponenten van het raamwerk (Plan, Source, Make, Deliver, Return, Enable) vanuit een supply chain perspectief.

Deelnemers zullen ook leren hoe zij:

 • Toeleveringsketens kunnen modelleren op basis van het framework
 • De belangrijkste Supply Chain prestatie-indicatoren te begrijpen en de juiste indicatoren te kiezen om de Supply Chain prestatie te karakteriseren
 • de belangrijkste best practices leren gebruiken en begrijpen voor benchmarking en prestatieverbetering
 • De typische deliverables herkennen die aanbevolen worden bij elk Supply Chain verbeteringsproject
 • SCOR tools en technieken gebruiken om de belangrijkste elementen in een project te identificeren

SCOR Professional (SCOR-P) Certification zorgt voor een grondige kennis van het SCOR model en de SCOR methoden. Gecertificeerde SCOR Professionals kunnen overal in de organisatie worden ingezet om strategische toeleveringsketenproblemen aan te pakken. Dankzij certificering kunt u op een praktische manier de vaardigheden en competenties van uw personeel en rekruten beoordelen en de efficiëntie van uw training evalueren. Uw medewerkers aanmoedigen om zich te certificeren toont ook uw investering in hun educatieve ontwikkeling en helpt u bij rekrutering en aanwerving.

Voordelen voor werknemers

Een SCOR-certificaat toont objectief aan - dit certificaat wordt gegeven door een onafhankelijke 3e partij - dat iemand de nodige kennis en bekwaamheid heeft op vlak van SCOR. Net zoals bij andere accreditaties, kan een persoon met een SCOR-P certificaat aantonen dat hij of zij een aanwinst kan zijn voor een bedrijf in het domein van toeleveringsketen.

Voordelen voor de werkgever

Een interne pool aanleggen van SCOR Professionals kan een bedrijf helpen om op spectaculaire manier de toeleveringsketen te verbeteren. Alle toeleveringsketenprofessionals die dit certificaat behaalden, kennen alle concepten, processen, terminologie en metrics die noodzakelijk zijn om toeleverinsgketenprocessen te standaardiseren in een grote, globale organisatie.

Om gecertificeerd te kunnen worden, moet een kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minimum 5 jaar werkervaring hebben in het domein toeleveringsketen
 • SCOR Framework opleiding volgen
 • SCOR Project opleiding volgen (problemen oplossen met SCOR)
 • Slagen voor het SCOR-P examen
 • Het examen moet afgenomen worden binnen het jaar na de opleidingen. Het is niet nodig het certificaat te vernieuwen.

The SCOR Racetrack: 

SCOR Racetrack

Zoekt u een kwalitatieve opleiding over beheer van productie en supply chain? Contacteer CIMCIL!