Examen Info

CIMCIL is erkend door APICS voor het beheer van alle APICS gecertifieerde examens in België.

APICS organiseert wereldwijd examenmomenten via de test centra van Pearson Vue. Een overzicht van de locaties kan u vinden op www.pearsonvue.com

De APICS examens worden aangeboden in computer based testing (CBT). 

CBT biedt het voordeel dat de kandidaat grotere flexibiliteit geniet inzake het plannen van het examen op een moment dat hem het beste past. De kandidaat heeft 4 weken de tijd om het examen in te plannen. Een ander voordeel is de snelle kennis van de reultaten. U zal uw resultaat weten meteen na het afleggen van de test, wat de ontvangst van de certificering en herkansing van examens beïnvloedt. 

CPIM Examinering Proces

Het CPIM Part 1 (Basics of Supply Chain Management) omvat 1 module, wat betekent 1 examen. Het CPIM Part 2 (Certified in Production and Inventory Management) omvat eveneens 1 module. Voor elke module dienen de kandidaten een apart examen af te leggen. Dit betekent dat ze voor 2 examens dienen te slagen om CPIM gecertificeerd te worden. Vanaf dat de kandidaat geslaagd is voorhet eerste CPIM examen, heeft hij 10 jaar de tijd om te slagen voor de andere CPIM examens.

Voor de CPIM CBT examinatie kan de kandidaat kiezen voor een ochtend- of namiddagsessie tijdens de weekdagen. Kandidaten hebben een totaal van 3 uur om het examen te finaliseren.

Aantal vragen

Een CPIM CBT examen bestaat uit 150 meerkeuzevragen. Enkele controlevragen dragen niet bij tot de totale score, maar zijn noodzakelijk voor onderzoek. Ze worden verdeeld onder de andere vragen en zullen gebruikt worden voor statistische doeleinden. De controlevragen zijn vergelijkbaar met de andere vragen in de test en kandidaten zullen niet weten welke vragen gequoteerd zullen worden en welke niet. 

CSCP Examinering Proces

Het CSCP (Certified Supply Chain Professional) gedeelte omvat drie domeinen, maar er is slechts één examen. 

Voor de CSCP CBT examens kan gekozen worden tussen een ochtend- of namiddagsessie tijdens de weekdagen Kandidaten hebben een totaal van 4 uur om het examen te finaliseren. 

Aantal vragen

Een CSCP CBT examen bestaat uit 175 meerkeuzevragen (150 gequoteerde vragen en 25 controlevragen). De controelvragen dragen niet bij tot de totale score maar zijn noodzakelijk voor onderzoek. Ze worden verdeeld onder de andere vragen en zullen gebruikt worden voor statistische doeleinden. De controlevraen zijn vergelijkbaar met de andere vragen en kandidaten zullen niet weten welke vragen gequoteerd zullen worden en welke niet.

  • Vooraleer kandidaten een examen afleggen dienen ze de bevestiging van hun registratie voor te leggen, evenals twee identificatiedocumenten (met naam en handtekening) waarvan één met recente foto (eg. Identiteitskaart en rijbewijs).
  • Kandidaten mogen een eenvoudig, niet-grafisch rekenmachine meebrengen. 
  • Kandidaten mogen een standaard Engels-vreemde taal woordenboek meebrengen. Het APICS dictionary mag niet meegebracht worden in het examenlokaal. 
  • Kandidaten mogen geen boeken of artikels meebrengen naar het examenlokaal. Kladpapier wordt voorzien. 
  • Geodriehoeken, kompassen, meetlatten, stencils of andere hulpmiddelen zijn niet toegelaten. 
  • Kandidaten mogen niet eten, drinken of roken tijdens een examen.
  • Er wordt geen pauze voorzien tijdens het examen. 

 

Annulering examen

Als kandidaten niet aanwezig kunnen zijn op het examen zijn er enkele opties. 

Als kandidaten hun APICS CBT examen op een ander moment willen inplannen (binnen hetzelfde examenvenster), dienen ze het CBT test centrum rechtstreeks te contacteren. Kandidaten dienen Pearson Vue 24 uur op voorhand te verwittigen. Het is niet genoodzaakt CIMCIL te contacteren als een kandidaat van plan is het examen op een ander moment in te plannen. 

De enige acceptabele reden om niet aanweizg te zijn op een examen zijn medische redenen of spoedgevallen. In deze situaties moet een email verzonden worden naar Pearson Vue met Engelse verklaring, samen met een kopie/scan van het doktersbriefje of medisch certificaat voor het einde van het CBT examenvenster. 

Alle wijzigingen hebben een kost van 40$ gefactureerd door Pearson Vue. Om de procedure van annuleringen van Pearson Vue te checken, ga naar www.pearsonvue.com.