KMO Portefeuille

KMO’s kunnen voor onze opleidingen een beroep doen op de "KMO-portefeuille”. De KMO-portefeuille vervangt het vroegere BEA (Budget voor Economisch Advies). Concreet kunt u voor de pijler ‘opleiding’ jaarlijks een steun aanvragen tot 40% van uw opleidingskosten met een maximum van 2500 euro. Uw opleiding kan dus voor de helft gesubsidieerd worden door de overheid. Meer informatie over de vereisten en subsidiemogelijkheden op www.kmoportefeuille.be.

Wegens een wijziging in het gebruik van opleidingscheques (vanaf 1 augustus 2010) is het niet meer mogelijk opleidingscheques te gebruiken voor onze opleidingen:

CIMCIL behaalde voor de 4de maal het Qfor-label na een uitgebreid klantentevredenheids-onderzoek.

Door het behalen van het Qforlabel is CIMCIL een door de Vlaamse Gemeenschap erkende opleidingsverstrekker:

Ons erkenningsnummer : DV.O107029
Erkend van: 19/10/2018
Erkend tot: 23/09/2019

( CIMCIL is een brand van Moore Stephens, waardoor de erkenning voor de KMO Portefeuille onder de naam van Moore Stephens Strategy & Operations valt )