Artsen Zonder Grenzen zoekt gekwalificeerde Supply Chain medewerkers

Of het nu gaat om de bouw van een ziekenhuis met 150 bedden met prefaboplossingen, een vaccinatieactie voor 100.000 mensen op amper enkele weken tijd, of respons op een noodsituatie op amper enkele dagen tijd ... logistiek en bevoorrading vormen de ruggengraat van Artsen Zonder Grenzen (AZG). Niet genoeg supply chain professionals weten echter dat de organisatie hen nodig heeft.

Daarom organiseert AZG, ook bekend onder de naam MSF, het Franse acroniem, op donderdag 4 april van 17.30 tot 20.30 uur in Neder-over-Heembeek een rekruteringsinformatiesessie voor supply chain professionals. De sessie is Engelstalig en omvat een rondleiding door het logistieke centrum. 

"Naast medische profielen zoeken we ook mensen uit andere vakgebieden (zoals logistiek, experts in supply chain, procurement, warehouse en apotheekmanagement)", vertelt Valeria Orlandi, hoofd van de afdeling Field Recruitment. "We hebben meer professionals nodig, omdat ons terreinwerk alsmaar gespecialiseerder wordt, en de context alsmaar complexer. Onze informatiesessie rond werken op het terrein is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in onze werking, de wervingscriteria en het leven op het terrein".

Voor meer informatie over de humanitaire bevoorradingsketen van Artsen Zonder Grenzen en om in te schrijven: www.msf-azg.be/nl/supply

MSF-AZG, officieel opgericht in 1971, verleent noodhulp aan mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg of die getroffen zijn door gewapende conflicten, epidemieën en natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen. In 2017 vertrokken meer dan 3.600 internationale terreinmedewerkers naar projecten wereldwijd. Voor medische zorgverlening kunnen zij rekenen op zo'n 36.700 lokaal aangeworven medewerkers.