Industrie 4.0, meer dan slimme gadgets alleen!

Industrie 4.0. Het is een nogal vaag en ruim begrip. Akkoord, dat deze term doelt op de vierde industriële revolutie ligt voor de hand. Maar wat houdt dit nu juist in en wat zijn de mogelijke toepassingen? Gelukkig kon Walter Auwers van Sirris hier tijdens zijn sessie op het CIMCIL Symposium wat meer klaarheid over brengen.  

Het zal geen verbazing wekken dat een innovatief bedrijf als Amazon grote stappen zet omtrent het in gebruik nemen en ontwikkelen van nieuwe technologiën. Sommige van deze uitvindingen zijn reeds beschikbaar voor het grote publiek en lijken triviaal. Zo kwam Amazon in 2015 op de markt met zogenaamde Dash Buttons als een manier om specifieke huishoudelijke items te laten leveren met één druk op de knop. Geen waspoeder meer in huis? Dankzij de Dash Button, die bevestigd is op jouw wasmachine, is het product besteld en spoedig geleverd. Hier stopt het echter niet bij. In het grotere geheel van “The Internet of Things” en slimme automatisatie wil Amazon de functionaliteiten van deze buttons uitbreiden om zo een wereld van diensten en producten aan te bieden via de cloud. De toepassingen die hiermee mogelijk gemaakt worden overstijgen het niveau van het slimme gadget als een nice to have en bieden tal van mogelijkheden voor zowel private als industriële doeleinden.

Stel je bijvoorbeeld eens een productieomgeving voor, waar aan de hand van sensoren live informatie wordt verzonden naar een ERP systeem, en vice versa. Door het capteren en het combineren van de verschillende informatiestromen bekomt de organisatie een uitstekend instrument om de controle te verhogen en om real time beslissingen te nemen. Dit wordt “Verticale Integratie” genoemd door Walter Auwers. Het bouwen van bruggen tussen mens en/of machine, ogenblikkelijk en plaatsonafhankelijk, is hierbij een hoofddoel. Een belangrijke voorwaarde is echter dat er intelligent wordt omgesprongen met de steeds grotere beschikbaarheid aan data. Dit is en zal allicht een uitdaging blijven waar steeds een antwoord op geboden dient te worden. De conclusie van deze sessie is dan ook dat samenwerking, “The Internet Of Things” en slimme automatisatie sleutelbegrippen zijn als men het heeft over Industrie 4.0. Onder meer door deze evoluties wordt het mogelijk om oude productieproblemen op te lossen en performatie te brengen op een niveau waar dat voorheen niet bereikbaar was.

 

Simon Van Beveren

Expert Strategy & Operations Moore Stephens

 
 
Heb je suggesties voor het CIMCIL Symposium 2018? Laat het ons hier weten!