CIMCIL en Visiepartners organiseren IBF cursus - Dutch Only

IBF, het Institute of Business Forecasting & Planning, bevordert de kennis omtrent Demand Planning, Forecasting en Sales & Operations Planning. IBF verzorgt onderwijs, benchmarking onderzoek, opleiding, certificering en conferenties en adviesdiensten op een wereldwijde schaal. Ook verzorgt IBF samen met APICS wereldwijd vele congressen. CIMCIL is lid van en verzorgt opleidingen omtrent IBF. De cursus Certified Professional Forecaster (CPF) is een opleiding welke in zeer diverse bedrijfstakken kan worden gebruikt om de vraagplanning te verbeteren. De IBF CPF cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het voorspellen van vraag (demand forecasting). De noodzaak van vraag voorspelling wordt steeds groter, door langere aanvoerlijnen van grondstoffen, elkaar steeds sneller opvolgende producten en grilligheid van de vraag. De risico’s van een onjuiste forecast worden steeds groter.

In samenwerking met het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) biedt CIMCIL de cursus Certified Professional Forecaster (CPF) aan.

De cursus is geschikt voor:

  • Marketing professionals gebruiken forecasting om te bepalen, hoeveel de verwachte vraag zal zijn naar nieuwe producten en diensten en hoe de vraag zal verlopen naar bestaande producten. Ook het effect van verkoop promoties dient te worden ingeschat. Wanneer dit niet goed wordt gedaan kan dit leiden tot ineffectieve verkopen of een overschotten aan producten. 
  • Salesmanagers  gebruiken forecasting technieken om verkooptransacties te vertalen naar informatie die kan worden gebruikt voor het maken van vraagvoorspellingen. Sales managers hebben kennis van de markt en zijn verantwoordelijk voor de vastlegging van gegevens en omstandigheden die bepalend zijn voor de kwaliteit van de forecast.
  • Operations Managers en Supply chain Managers gebruiken sales forecasts om de productieplanning af te stemmen op de voorraad die het distributiekanaal nodig heeft om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen
  • Finance Managers kunnen demand forecasting ook gebruiken bij het voorspellen van andere ontwikkelingen die bij het maken van financiële scenario’s van belang kunnen zijn

Met de CPF cursus leert u hoe u een goede forecast methode bepaald en uitvoert. De cursus geeft u tevens de tools om het forecasting binnen uw bedrijf op te zetten en te optimaliseren. U leert hoe u de betrouwbaarheid van een forecast kan bepalen, hoe u deze forecast kan meten en de betrouwbaarheid kan volgen verder leert u te onderkennen wanneer een forecasting methode dient te worden herzien. Tot slot leert u het belang van het analyseren van historische transacties omdat deze kunnen dienen als voorspeller van toekomstige ontwikkelingen.